Klub vodních sportů

Klub vodních sportů Marina Týnec nad Labem z.s.

Dne 3.3. 2018 proběhlo v Marině Týnec nad Labem první setkání zájemců o členství v nově vzniklém Klubu vodních sportů Marina Týnec nad Labem z.s. Provozovatel kempu Josef Hájek,předseda spolku Ing.arch.František Křelina a člen František Horák přednesli všechny novinky ohledně činnosti spolku a provozu vývaziště v Marině.

CENA KOTVENÍ PRO ROK 2018 byla aktualizována a v současné podobě v sobě již nově též zahrnuje Povodím Labe vyměřený poplatek za pronájem pozemku parcelní číslo 1500 - ostatní a jiná plocha a za užívání pozemku parcelní číslo 1459/4 - vodní plocha v k.ú. Týnec nad Labem.

A Kotvení krátkodobé

A 1 Kotvení jednodenní:

 • A 1.1 Pro lodě do celkové délky do 6,00 m základní cena 125 Kč / den, klubová cena 90 Kč / den
 • A 1.2 Pro lodě do celkové délky nad 6,00 m základní cena 175 Kč / den, klubová cena 130 Kč / den
 • A 1.3 Pro lodě do celkové délky nad 10,00 m základní cena 250 Kč / den

A 2 Kotvení týdenní:

 • A 2.1 Pro lodě do celkové délky do 6,00 m základní cena 500 Kč, klubová cena 300 Kč
 • A 2.2 Pro lodě do celkové délky nad 6,00 m základní cena 750 Kč, klubová cena 500 Kč
 • A 2.3 Pro lodě do celkové délky nad 10,00 m základní cena 1 000 Kč, klubová cena 750 Kč

B Kotvení dlouhodobé

B 1 Měsíční:

 • B 1.1 Pro lodě do celkové délky do 6,00 m základní cena 1 500 Kč, klubová cena 1 000 Kč
 • B 1.2 Pro lodě do celkové délky nad 6,00 m základní cena 2 000 Kč, klubová cena 1 500 Kč
 • B 1.3 Pro lodě do celkové délky nad 10,00 m základní cena 2 500 Kč, klubová cena 2 000 Kč

B 2 Sezona červenec - srpen:

 • B 2.1 Pro lodě do celkové délky do 6,00 m základní cena 3 000 Kč, klubová cena 2 000 Kč
 • B 2.2 Pro lodě do celkové délky nad 6,00 m základní cena 4 000 Kč, klubová cena 3 000 Kč
 • B 2.3 Pro lodě do celkové délky nad 10,00 m základní cena 5 000 Kč, klubová cena 4 000 Kč

B 3 Celoroční - duben - říjen:

 • B 3.1 Pro lodě do celkové délky do 6,00 m základní cena 9 000 Kč, klubová cena 7 000 Kč
 • B 3.2 Pro lodě do celkové délky nad 6,00 m základní cena 13 000 Kč, klubová cena 10 000 Kč
 • B 3.3 Pro lodě do celkové délky nad 10,00 m základní cena 16 000 Kč, klubová cena 13 000 Kč

Členství v klubu je na základě přihlášky, a to za předpokladu souhlasu se stanovami zapsaného spolku, přijetím za člena výborem spolku a zaplacením členského příspěvku pro příslušný rok. Členský příspěvek pro rok 2018 činí 2 500 Kč. Poznámka: Členské poplatky budou uhrazeny až po schválení uchazečů o členství v Klubu vodních sportů výborem spolku a přidělení registračního čísla, které bude při platbě uváděné jako variabilní symbol, a to na číslo účtu, které Vám bude sděleno společně s rozhodnutím o přijetí za člena Klubu ( nemusí jít o číslo účtu, které bylo uvedeno na Vám předaném ceníku!)

Ke stažení

PDF Provozní řád vývaziště
PDF Přihláška
PDF Stanovy spolku
PDF Logo
PDF  Zápis z 1.schůze
PDF  Zápis z 2.schůze