Ověření dovedností

Provádíme ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla podle požadavku Plavebního úřadu v rozsahu:

  • kategorie S plachetnice
  • kategorie M motorová plavidla
  • kategorie M 24 rekreační plavidlo do délky 24 metrů

Image 0 -
Image 1 -
Image 2 -
Image 3 -

Na závěr vydáváme osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou. Toto osvědčení se přikládá k žádosti o vydání plavebního dokladu, kterým se uchazeč přihlašuje ke zkoušce u Plavebního úřadu.

Ověřování dovedností provádějí osoby pověřené Plavebním úřadem

  • pan Ivan Jirout, způsobilost M, M24, S, číslo pověření 000097
  • MVDr. Ladislav Kulíšek, způsobilost M, M24, S, číslo pověření 000055

Pro motorové čluny pořádáme ověření v Týnci nad Labem, pro plachetnice na Vranovské přehradě.

Termíny

1. Duben 2. Červen 3. Srpen 4. Říjen

Počet osob – max. 10

Jakékoliv další skutečnosti a potřeby frekventantů je možné individuálně dohodnout, proto neváhejte použít uvedená spojení.

Kontakty

Ivan Jirout 603 520 670 i.jirout@seznam.cz
MVDr. Ladislav Kulíšek 603 785 756 lkulisek@club34.cz
Marina Týnec: Josef Hájek 602 334 352 info@marinatynec.cz
Marina - Lodě a Karavany v Týnci nad Labem hodnocení