Značky a signalizace plavby

Signalizace pro řízení plavby na vnitrozemských vodních cestách (nejdůležitější značky)

V následujícím přehledu je přehled nejdůležitějších signalizačních značek pro řízení plavby na vnitrozemských vodních cestách, které by měl znát každý, kdo se pustí s jakoukoliv lodí na jakoukoliv splavněnou vodní cestu, i když třeba nemá žádné oprávnění pro řízení plavidla.
Jde především o vlastní bezpečnost plavby.

A. Zákazové signální znaky

A.1 - 1 A.1 - 2 A.1 - 3 A.1 Zákaz proplutí
A.4 A.4 Zákaz potkávání a předjíždění
A.5 A.5 Zákaz stání (na kotvě nebo vyvazování u břehu )
A.6 A.6 Zákaz kotvení, vlečení kotev a řetězů
A.7 A.7 Zákaz vyvazování u břehu
A.8 A.8 Zákaz provádět obrat
A.9 A.9 Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání
A.10 - 1 A.10 - 2 A.10 Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v mostních otvorech nebo jezových polích )
A.11 A.11 Proplutí je dočasně zakázáno, ale je třeba se připravit k plavbě
A.12 A.12 Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem
A.13 A.13 Zákaz plavby všech rekreačních plavidel

B. Příkazové signální znaky

B.1 B.1 Příkaz plout ve směru stanoveném šipkou
B.2 B.2 Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku
B.3 B.3 Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku
B.4 B.4 Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku
B.5 B.5 Příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem plavební bezpečnosti
B.6 B.6 Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/hod)
B.7 B.7 Příkaz dát zvukový signál
B.8 B.8 Příkaz zachovat zvláštní pozornost
B.9 B.9 Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidlo na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby (různé tvary křížení)
B.11 B.11 Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanále

C. Omezující signální znaky

C.1 C.1 Hloubka je omezena (v m)
C.2 C.2 Průjezdní výška je omezena (v m)
C.3 C.3 Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena (v m)
C.4 C.4 Omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit „INFORMUJTE SE“
C.5 C.5 Plavební dráha je vzdálena od pravého břehu na vzdálenost, kterou musí plavidla dodržovat (v m)

D. Doporučující signální znaky

D.1a D.1a Doporučené proplouvání v obou směrech
D.1b - 1D.1b - 2 D.1b Doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)
D.2 - 1 D.2 - 2 D.2 Doporučení držet se v určeném prostoru (mostních otvorech nebo v jezových polích)
D.3 D.3 Doporučuje se plout ve směru šipky

E. Upozorňující (informativní) signální znaky

E.1 E.1 Povolení proplutí
E.3 E.3 Jez
E.4a E.4a Převozní lodě, které neplují volně
E.4b E.4b Převozní lodě plující volně
E.5 E.5 Povolené stání (na kotvě nebo vyvázání u břehu)
E.5.1 E.5.1 Stání povoleno v šířce pásma na znaku (v m)
E.6 E.6 Povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů
E.7 E.7 Povolené vyvazování u břehu
E.8 E.8 Místo doporučené pro obrat
E.9 E.9 Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě – má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (různé tvary křížení)
E.15 E.15 Plavba plavidel s vlastním pohonem povolena
E.18 E.18 Plavba plachetnic povolena
E.23 E.23 Možnost získat informaci radiofonickým spojením na vyznačeném
kanálu

Zpracoval: Ing.Žák Vladimír, Poděbrady